תרומה לקהילה

המשרד מטפל לאורך השנים ובאופן שוטף בעמותות וגופים התנדבותיים, וזאת  כחלק מהרצון המתמיד לתמוך באלו שנזקקים לכך ולתת בחזרה לחברה בה אנו פועלים. ניתן לציין את עמותת גדולים מהחיים, אגודת ידידי שיבא, ובעבר עמותת על"ה ועוד.